• This website is available in English

Cysylltwch â ni

Os credwch y gallem ni gefnogi chi, neu os ydych ond am drafod unrhyw gefnogaeth rydym ni’n ei chynnig, beth am ein ffonio, neu ddweud wrthym sut credwch y gallwn ni helpu drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Rydym yn hefyd cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

  • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
  • Dadansoddi data a chyflwyno data’n effeithiol
  • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
  • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
  • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Rheoli Perfformiad, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
  • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ddwyieithog. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 5 diwrnod gwaith.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir i ddarparu ymateb, ond ddim at unrhyw ddiben arall. Gweler ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.