• This website is available in English

Gweminarau blaenorol

Rydym yn cynnal gweminarau rheolaidd fel rhan o'n rhaglen o gefnogaeth adeiladu capasiti. Isod gallwch wylio recordiadau o'n gweminarau blaenorol 'Hysbysu ac Ysbrydoli'.

11/07/2024 - Hanfodion Excel: Dosbarth Meistr i Ddechreuwyr

16/05/2024 - Sut all cynghorau elwa ar fewnwelediadau am gysylltedd symudol

07/03/2024 - Paentio yn ôl rhifau: cyflwyniad i ddelweddu data

22/02/2024 - Sut i ennyn cyffro eich cydweithwyr am ddata

25/01/2024 - Sgiliau data i bawb: Pam mae datblygu sgiliau data ar draws eich gweithlu presennol, a dyfodol, mor bwysig (a beth rydym ni’n ei wneud i helpu)

16/11/2023 - Diogelu’r economi at y dyfodol: cynllunio heddiw am sgiliau yfory

19/10/2023 - Dulliau a meddylfryd ar gyfer arloesi data: gwersi a ddysgwyd o'r rhaglen Infuse

21/09/2023 - Rhannu data er budd y cyhoedd

7/09/2023 - Nid yw diogelu data yn rhwystr i rannu gwybodaeth – a dyma pam…

27/07/2023 - Datgloi aeddfedrwydd data: Llywio’r llwybr tuag at ragoriaeth data

12/07/2023 - Mwy na dim ond mapiau: Cyflwyniad i MapDataCymru

15/06/2023 - Dyfodol ystadegau poblogaeth

19/05/2023 - Mynd yn lleol: sut mae ONS Local yn bwriadu gwella data, ystadegau a dadansoddi lleol

04/05/2023 - Mesur y mochyn: cyflwyniad i reoli perfformiad

23/03/2023 - Senedd mewn rhifau: sicrhau bod data seneddol yn hygyrch

09/03/2023 - Trefi smart am gynghorau smart: defnyddio data i adfywio canol trefi Cymru

09/02/2023 - Deall yr Argyfwng Costau Byw gyda data

19/01/2023 - 'Cyd-weithio, cyd-ddysgu’ - enghreifftiau bywyd go iawn o rannu data, yn ei lawn liwiau!

1/12/2022 - Helpu i lywio dyfodol chwaraeon Cymru: cipolwg ar ganfyddiadau’r Arolwg Chwaraeon Ysgol

17/11/2022 - Cyfrifiad 2021: ateb eich cwestiynau…

3/11/2022 - Data geo-ofodol er da: croeso i Gytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus

20/10/2022 - Mesur yr economi gylchol