• This website is available in English

Canllawiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi fel rhan o'n rhaglen meithrin gallu. I gyd-fynd â'r hyfforddiant hwn, rydym wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau manwl. Mae pob arweiniad yn fwriadol ‘sylfaenol’ ei ymagwedd a’i gynnwys, gan ragdybio ychydig neu ddim gwybodaeth flaenorol o gyflwyniad ystadegol, ystadegau, arolygon neu baratoi a chynnal grwpiau ffocws. Mae pob arweiniad ar gael yn Saesneg ac ar gael i’w lawrlwytho am ddim. 

Rydym ni wedi datblygu arweiniadau eraill hefyd a allai fod o gymorth i chi:

Angen mwy o wybodaeth?

Image

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein canllawiau arfer da neu ein cyrsiau hyfforddi, cysylltwch â Róisín Roberts. Róisín yw ein swyddog Mewnwelediad ac Ymgysylltu Data. Mae hi'n cefnogi ein gwaith ymgysylltu a gwella. Mae hi hefyd yn arwain ein rhaglen waith meithrin gallu.

029 2090 9559

Róisín.Roberts@data.cymru