• This website is available in English

InfoBaseVale

Am InfoBaseVale

Mae InfoBase Vale yn cynnig cyfoeth o ddata am Fro Morgannwg. Mae’r system yn cael ei chynnal gan Uned Ddata Llywodraeth Leol ac yn darparu cyfres o fapiau rhyngweithiol, tablau a siartiau. Mae modd edrych ar ddata naill ai yn ôl thema generig neu ganlyniad blaenoriaethol Strategaeth Gymunedol. O dan bob canlyniad blaenoriaeth mae pecyn o wybodaeth berfformiad ar gael sy’n cynnwys offer data rhyngweithiol, adroddiad diweddaru asesiadau angen a nifer o adnoddau defnyddiol eraill.

Ewch