• This website is available in English

Dod â'r Cyfan at ei gilydd

Yn ogystal ag asesu’r angen am rent canolradd ar sail amgylchiadau aelwyd, mae angen cynnal gwerthusiad o strwythur rhentu’r farchnad dai hefyd. Mae hyn yn cynnwys cymharu rhent marchnad wythnosol, lwfans tai lleol a meincnodi rhent ag incymau aelwydydd lleol sy’n nodi cwmpas yn y farchnad i gyflwyno cynhyrchion rhentu canolradd. Mae’r tiwtorial yn rhoi trosolwg ar gynnal asesiad o’r fath.

Cam 1 – Asesu’r cyfle am rent canolradd

Oherwydd lefel y symudiadau i’r sector rhentu cymdeithasol, ohono ac o’i fewn, mae angen cynnal asesiad o anghenion trosiant. Mae hyn yn ymarfer annibynnol gwerthfawr i asesu’r stoc rhentu cymdeithasol fel y mae’n sefyll ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae canrannau trosiant yn hanfodol hefyd i lywio’r cyfrifiad terfynol o angen am dai cymdeithasol a gaiff ei ddangos yn y cam nesaf. Mae’r tiwtorial yn dangos sut i asesu trosiant ar lefel y ward.

Cam 2 – Dadansoddiad o drosiant rhent cymdeithasol

Dalenni cyfrifo terfynol

Cam 1 – Dalen gyfrifo tai cymdeithasol

Cam 2 – Dalen gyfrifo perchnogaeth tai cost isel

Cam 3 - Dalen gyfrifo rhent canolradd